O MNĚ

Jsem profesionální kouč, konzultant a lektor
- průvodce po cestě osobního i profesního růstu.

Pracuji nejčastěji s manažery, majiteli firem, zaměstnanci, ale i se studenty vysokých škol nebo s maminkami na rodičovské dovolené. Pomáhám jim překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou a kde se rozhodli být. 

Klienti oceňují: 

 • můj nadhled, zkušenosti a lidský přístup 
 • mou empatii, díky které odhadnu dobře druhého člověka, jeho silné a slabé stránky, potenciál a možnosti rozvoje
 • to, že jim přináším inspiraci, poznání a možnost podívat se na danou věc z jiného úhlu pohledu

Dívám se na svět optimisticky, mám ráda výzvy a dobrodružství.   

PROČ PRACOVAT SE MNOU

více než 24 let
zkušeností
s osobním růstem

více než 12 let 
praxe na volné noze
jako lektor a kouč

více než 2000 uskutečněných
sezení s klienty

MŮJ PŘÍBĚH VE ZKRATCE

 • 12 let jsem vedla projekty pro velké nadnárodní firmy a svou skupinu podřízených,
  tyto projekty se týkaly např. nastavování cen produktů a služeb nabízených klienty, hledání cest pro udržení spokojenosti jejich zákazníků a zaměstnanců, inovací produktů a služeb

  ... připravovala jsem podklady pro rozhodování svých klientů a hledala efektivnější způsoby, jak jim pomoci, jeden z nich jsem našla v koučovacím přístupu
 • koučovací přístup mě v té době natolik nadchnul, že jsem opustila velmi zajímavé zaměstnání a začala se mu po koučovacím výcviku (od NeuroLeadership Group) věnovat 
 • od roku 2010 jsem na volné noze (jako OSVČ) a provázím klienty důležitými životními změnami, procesem hledání sebe sama, osobní transformací 
 • postupně jsem k nabízeným službám přidala i vedení kurzů a konzultace
 • v roce 2018 mi vyšla knížka "Někdy krásná, jindy moudrá" v nakladatelství Grada, shrnuje mé myšlenky ohledně práce s časem pro ženy
 • zkušenosti čerpám také z dlouhodobé práce na sobě (od roku 1996), mým koníčkem je sebepoznání, osobní rozvoj, meditace

 • Můj život byl a stále je plný změn. Mnohokrát jsem si sáhla na dno svých sil a možností. Ale právě tyto zkušenosti mi poskytly největší poznání a díky nim jsem rostla. Když se dnes podívám nazpět, tak mi vše dává smysl. Jen díky tomu, co jsem zažila, mohu být tím, kým jsem dnes. A i díky tomu mohu provázet změnami ostatní.


Pracuji výhradně s psychicky zdravými lidmi, kteří se chtějí rozvíjet. Dávám jim doporučení na základě svých zkušeností, ale jak s nimi klienti naloží, je čistě na nich a jejich odpovědnosti. Práce se mnou nijak nenahrazuje odbornou lékařskou nebo komplexní klinickou psychologickou, psychoterapeutickou nebo psychiatrickou péči. Pokud služby tohoto typu potřebujete, prosím, obraťte se na příslušné odborníky. 
Dodržuji mlčenlivost ohledně osobních údajů nebo informací, které se během spolupráce dozvím. Více o nakládání s citlivými informacemi naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů